ÁSZF

Bevezetés  
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.tuzbiztonsag2000.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) és a www.shop.tuzbiztonsag2000.hu webáruházban (a továbbiakban: webáruház) elérhető szolgáltatás igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.
A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.
A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.    
A Szolgáltató: 
Név: TŰZBIZTONSÁG 2000 Kft
Székhely: 1045 Budapest, Berni u. 1. C. ép. 1.
Levelezési cím: 1045 Budapest, Berni u. 1., C. ép. 1.
Üzlethelyiség címe: 1045 Budapest, Berni u. 1. C. ép. 1.
Képviselő neve: Héra Attila Tibor
Cégjegyzékszám: 01 09 072091
Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10458813-2-41
Számlavezető pénzintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Számlaszám: 10918001-00000093-91940001
IBAN számlaszám: HU13 1091 8001 0000 0093 9194 0001
E-mail cím: info[kukac]tuzbiztonsag2000[pont]hu Telefonszám: (00-36-1) 370-0107    
A honlapon folytatott tevékenység  
A TűZBIZTONSÁG 2000 Kft. az általa üzemeltetett webáruházban Magyarországon forgalomba hozott termékeket értékesít, elektronikus úton, a https://shop.tuzbiztonsag2000.hu weboldalon keresztül.  
Felhasználási feltételek  
Felelősség  
A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki, vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a Felhasználókat, akik rendszeresen nem tartják be jelen szerződésben foglalt feltételek vagy más módon kárt okoznak a Szolgáltatónak.
A Szolgáltató nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.  
 A TűZBIZTONSÁG 2000 Kft.-nek jogában áll a különös üzleti kockázat gyanúját vagy annak látszatát keltő megrendelések elutasítása.  
A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.  
Személyes adatok kezelése  
Szolgáltató a hatályos Adatvédelmi Törvénynek megfelelően kezeli és tárolja a Felhasználók személyes adatait.
A Szolgáltató kizárólag a szerződés teljesítése (visszaigazolás, szállítás, számlázás) érdekében szükséges adatokat kér a fogyasztóktól. Szolgáltató tájékoztatja vásárlókat, hogy a fogyasztók személyi adatait adatbázisában elkülönítve tárolja.   Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználók adatait csak a megrendelés teljesítése és a számla kiállítása érdekében használja fel.
Regisztrált ügyfeleink megrendelés során feliratkozhatnak hírlevelünkre, amelyről bármikor le is iratkozhatnak.  
Szolgáltató kijelenti, hogy a Felhasználó adatait kizárólag a szerződés teljesítése érdekében igénybe vett alvállalkozónak adja ki (pl. futárszolgálat) az alvállalkozó feladatának teljesítéséhez szükséges terjedelemben.
A Felhasználónak joga van ahhoz, hogy a tárolt adataihoz hozzáférjen, azt ellenőrizze, módosítsa vagy törölje az ügyfélközpontban. A Felhasználó jogosult ügyfélközpontjában, e-mailben vagy telefonon tájékoztatást kérni a tárolt adatairól.  
 
A honlapon történő vásárlás  
Megrendelés folyamata  
A Webáruházon keresztül történő rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja a jelen ÁFSZ- et. A Webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.  
A honlap termék megtekintési és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája látható.   A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra.  A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e- mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia.
A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt.   Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.  
A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. A Felhasználó a megrendelés jóváhagyásával elismeri, hogy jelen szerződési feltételeket, azaz a TŰZBIZTONSÁG 2000 Kft. vásárlási feltételeit megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e- mailben) észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 12 órán belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.  
Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.    
Ajánlati kötöttség, visszaigazolás  
A megrendelés megérkezéséről a Szolgáltató e-mailben a rendszer által automatikusan generált visszaigazolást küld. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés azonosító számát. Utóbb ezen azonosító számra hivatkozva fordulhat a Felhasználó a Szolgáltatóhoz. Ez a visszaigazolás azonban még csak a Felhasználó megrendelésének megérkezését igazolja és nem jelenti azt, hogy a termék raktáron található.   A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit. A megrendelés feldolgozása során a Szolgáltató levélben vagy telefonon keresheti meg a Felhasználót a teljesítés feltételeinek egyeztetése érdekében. Abban az esetben, ha a Szolgáltató a Felhasználó megrendelését a Felhasználó megrendelésében foglalt feltételek szerint (pl. megrendelésben szereplő áron, szállítási határidőn belül, stb.) teljesíti, akkor a Szolgáltató a megrendelés feldolgozásáról nem köteles e-mailt küldeni a Felhasználónak.    
A szerződés létrejötte  
A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.   A megrendelés leadása után a Felhasználóhoz telefon vagy e- mail útján érkezett értesítés tájékoztató jellegű és nem jelenti a Rendelés Szolgáltató általi visszaigazolását.   A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó által leadott megrendelésben szereplő Termékek/Szolgáltatások mennyiségétől kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Felhasználót az általa az Ügyfélfiókjában megadott telefonszámon és/vagy e-mail címen értesíti. Ilyen esetben a Szolgáltató a Felhasználó által már kifizetett, azonban a Szolgáltató által vissza nem igazolt termékek vételárát a Felhasználó részére visszatéríti.   A Szolgáltató és Felhasználó közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Felhasználó e-mail és/vagy SMS útján megkapja a Szolgáltatótól a megrendelés véglegesítéséről/visszaigazolásáról szóló értesítést.  
A szerződés iktatása  
A Felhasználó és a TŰZBIZTONSÁG 2000 Kft. között a megrendelt termék tárgyában a szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, mely annak archiválására tekintettel utóbb hozzáférhető.  
Számla  
A www.shop.tuzbiztonsag2000.hu weboldalon szereplő termékek és szolgáltatások árai tartalmazzák az ÁFA-t. A Szolgáltató díjbekérőt állít ki azon megrendelések esetében, ahol a Felhasználó fizetési módként banki átutalást vagy online bankkártyás fizetést jelölt meg. A Felhasználó a megrendelés teljesítéséhez köteles a díjbekérőn szereplő összeget az azon szereplő fizetési határidőig, a megjelölt fizetési móddal, kiegyenlíteni. Amennyiben ez nem történik meg a díjbekérőn feltüntetett határidőig, úgy a Szolgáltató a megrendelést törölheti a rendszeréből. Erre hivatkozással a Felhasználó kártérítési igényt nem érvényesíthet a TŰZBIZTONSÁG 2000 Kft.-vel szemben.   Az ár, a fizetési mód és a fizetési határidő minden megrendelésben meg van jelölve. A Szolgáltató számlát bocsát ki a Felhasználó számára a leszállított Termékekre és Szolgáltatásokra, a Felhasználó kötelessége továbbítani a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes információt. A Felhasználó felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához, minden rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – megadjon. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató nem kötelezhető új számla kiállítására.    A TŰZBIZTONSÁG 2000 Kft. által, a megrendeléshez tartozó, értékesített Termékekről és/vagy Szolgáltatásokról szóló számlát elsősorban elektronikus úton továbbítja a Felhasználó részére.   Amennyiben a Szolgáltató papíralapú számlát állít ki, akkor azt a megrendelt csomaggal együtt bocsátja a Felhasználó rendelkezésére.   Ha a Felhasználó egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor külön kell azokat megrendelnie.  
Fizetés  
A termék ellenértékének megfizetése a szállítás módjától függően az alábbiak szerint történhet:   A termék átvételét megelőző banki átutalással. (ez egy normál banki átutalás, az eladó által e- mailben megküldött díjbekérő alapján). Ebben az esetben a terméknek a fogyasztó részére történő fenntartása, annak kiszállítására csak azt követően kerül sor, hogy annak ellenértéke megérkezett az eladó bankszámlájára. Külföldi bankszámláról történő utalás esetén kérjük, kiemelten figyeljen arra, hogy a termék vételára maradéktalanul kerüljön jóváírásra bankszámlánkon. A házhozszállítást végző futárszolgálat munkatársánál utánvéttel készpénzben, illetve amennyiben a futárszolgálatnál erre lehetőség van, bankkártyával. Online fizetéssel a SimplePay fizetési rendszereken keresztül.  
Az eladó az áru tulajdonjogát a teljes vételár megfizetéséig fenntartja. Az áru tulajdonjoga a teljes vételár megfizetésével száll át a vásárlóra.    
Felelősség  
A Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amelyet a Felhasználó vagy bármely harmadik fél elszenvedhet annak eredményeként, hogy a Szolgáltató teljesíti a megrendelés szerinti bármely kötelezettségét és nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amely a Termékek és Szolgáltatások használatából származnak azoknak a Felhasználó részére történő átadása után. Szolgáltató nem vonható felelősségre az Termékek szállítás közbeni elveszítéséért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat/gyorsposta felelősségi körébe tartozik.  
Átvételi lehetőség, Szállítás  
A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt Terméket – a szerződött, szállítást végző, partnerein keresztül – a Felhasználó által megadott szállítási címre eljuttatja.   A Szolgáltató biztosítja a megrendelt Termék megfelelő csomagolását és a kísérő dokumentumok elküldését. A Szolgáltató a szállítást csak magyarországi címre vállalja.   A Termékek/Szolgáltatások szállításával kapcsolatos részletek – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – nem képezik a Szolgáltató szerződéses kötelezettségét. Ennek alapján sem a Szolgáltató, sem a Felhasználó nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez, a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatok, tájékoztatások bármely módon történő nem teljesülése esetén.   A termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.   Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!  
Szállítási határidő 1-5 munkanap a raktáron lévő termékekre. A saját raktárkészleten nem található termékek szállítási határideje a beszerzés és raktárba való beérkezésének időpontjától függ. Ezen termékek megérkezésétől számítva szintén 2-5 munkanapos szállítási határidőt vállal a Szolgáltató.   A Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó  póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.    
Elállási jog  
Elállási jog gyakorlásának menete  
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).   A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.   Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.   Ha  a  Fogyasztó  elállási  jogával  élni  kíván,  elállási  szándékát  tartalmazó  egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.   A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.   Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.   A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.   A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.  
Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.   A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.   A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be     A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog:   Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.   Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ. Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.   Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.   Alkatrész vagy tartozék esetén, amennyiben azt nem az alkatrész vagy tartozék leírásában szereplő termékhez vásárolja meg a Fogyasztó.   Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.  
Szavatosság és jótállás  
A Felhasználó, a Szolgáltató hibás teljesítése esetén, a vállalkozással szembeni szavatossági és jótállási igényét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mindenkor hatályos rendelkezéseinek megfelelően érvényesítheti. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése  
A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:  
Név: TŰZBIZTONSÁG 2000 Kft.
Levelezési cím: 1045 Budapest, Berni u. 1. C. ép. 1.
Telefonszám: +36-1-3700107
E-mail cím: info[kukac]tuzbiztonsag2000[pont]hu    
Jogérvényesítési lehetőségek
Panaszügyintézés helye, ideje, módja  
A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:  
Név: TŰZBIZTONSÁG 2000 Kft.
Levelezési cím: 1045 Budapest, Berni u. 1. C. ép. 1.
Telefonszám: +36-1-3700107
E-mail cím: info[kukac]tuzbiztonsag2000[pont]hu    
A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.   A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.   A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.  
Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.  
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.   A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.  
A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.   Egyéb jogérvényesítési lehetőségek  
Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:
Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh[kukac]nfh[pont]hu  
 
Panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja: Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik[kukac]mail[pont]datanet[pont]hu;  
Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto[kukac]pbkik[pont]hu;  
Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976 Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik[kukac]bmkik[pont]hu;  
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna[pont]zsuzsa[kukac]bokik[pont]hu;  
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto[pont]testulet[kukac]bkik[pont]hu;    
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto[pont]testulet[kukac]csmkik[pont]hu;    
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik[kukac]fmkik[pont]hu  
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet[kukac]gymskik[pont]hu;  
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info[kukac]hbkik[pont]hu;    
Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde[kukac]hkik[pont]hu;  
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara[kukac]jnszmkik[pont]hu;  
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik[kukac]kemkik[pont]hu;
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik[kukac]nkik[pont]hu;    
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto[kukac]pmkik[pont]hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu    
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik[kukac]skik[pont]hu;    
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto[kukac]szabkam[pont]hu;  
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara[kukac]tmkik[pont]hu;    
Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel[pont]bea[kukac]vmkik[pont]hu  
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Név: Dr. Óvári László
E-mail cím: vkik[kukac]veszpremikamara[pont]hu    
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto[kukac]zmkik[pont]hu    
 
Egyéb   ÁSZF, árak, árak módosítása  
Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.  
A termékek leírását, az áruk jellemzőit és árát a termékek adatlapján tünteti fel az eladó. Az ár forintban értendő és az Áfa-t tartalmazza. A termékek ára házhozszállítás esetén magában foglalja a csomagolás költségét és a biztosítást.   Az árak esetleges hibás feltüntetése, elírása esetén az eladó jogosult azok kijavítására. Ha valamelyik termék vagy annak ára elírás vagy rossz információ alapján hibásan került feltüntetésre, az eladó jogosult a megrendelést törölni. Az eladó a megrendelés törléséről a vásárlót e-mailben értesíti.   Egyes, külön megjelölt termékek csak külön, egyedi szerződésben meghatározott feltételek szerint vásárolhatók meg. Ez a jelölés az egyes termékek adatlapján található. Az eladó tájékoztatja a vásárlót, hogy a kínált termékeket megjelölt részét beszállítók készleteiből vagy speciális rendelés útján szerzi be.   Amennyiben a fogyasztó a webes katalógusban nem található terméket szeretne vásárolni, akkor egyedi szerződés alapján az eladó vállalhatja annak felkutatását, beszerzését és értékesítését a fogyasztó részére.   A megrendelt áruk ára az internetes oldalakon feltüntetetthez képest a megrendelés időpontjában változhat, amennyiben beszállítóink az árfolyamváltozások miatt mindenkori érvényes árlistát előzetes értesítés nélkül időközben megváltoztatták.   Technikai korlátok   A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.   Egyéb rendelkezések   Szolgáltató jogosult továbbá a termékek árát és a szállítási határidőket is megváltoztatni, módosítani. A változtatások a tuzbiztonsag2000.hu webáruházban való közzététel időpontjától hatályosak.   Adott megrendelésre a megrendeléskor érvényben lévő általános szerződési feltételeket kell alkalmazni.   Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó egyedi szerződést köt valamely termék megvásárlására, akkor jelen általános szerződési feltételek csak annyiban alkalmazandók, amennyiben az egyedi szerződés eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz.   Amennyiben a Felhasználónak bármilyen problémája, vagy jogvitás ügye merülne fel a Szolgáltatóval szemben, a gyors panaszkezelés céljából keresse meg Ügyfélszolgálatunkat, vállalkozásunk célja, hogy minden ilyen ügyben megoldást találjunk.   Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek nem találnak megoldást peren kívül, a Felhasználó a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.   Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.  
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje:  2020.06.15.
Tekintve, hogy honlapunk új fejlesztés, ha bármi észrevételed, konstruktív javaslatod van, kérjük, jelezd felénk.

Elérhetőség

Székhely: 1045 Budapest, Berni utca 1. C épület

Telefon: (00-36-1) 370-0107 

E-mail: info[kukac]tuzbiztonsag2000[pont]hu

GPS koordináta: 47°33'04.9